Tutores y horarios de tutoría

GRUPO TUTOR/A HORA ATENCIÓN PADRES
1º E.S.O. Carmen Saavedra Otero Disponibilidad

previa concertación de cita

2º E.S.O. Pilar Armunia Izquierdo
Jueves de 13:05 a 13:55 horas
3º E.S.O. Juan Carlos Soriano Ordóñez
Miércoles de 13:05 a 13:55 horas
4º E.S.O. Julián Barrera Fuertes
Disponibilidad previa concertación de cita